Co powinien zawierać pozew o rozwód lub separację ?

Pozew powinien zawierać następujące dane:

  • imię, nazwisko i dokładny adres powoda, czyli osoby domagającej się orzeczenia rozwodu,
  • imię, nazwisko i dokładny adres pozwanego, czyli drugiego małżonka.

W pozwie należy określić czego powód żąda, tj.:

  • orzeczenia rozwodu i z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie,
  • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,
  • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci.

Ponadto można żądać orzeczenia o:

  • podziale majątku wspólnego na wspólny wniosek stron,
  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków,
  • eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania.

Pozew powinien zawierać uzasadnienie, w którym należy wskazać przyczyny wystąpienia
o rozwód.

Valid XHTML 1.0 Transitional