Gdzie należy zwrócić się o udzielenie informacji o osobie (zapytanie o niekaralność)?

W tej sprawie należy zwrócić się do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.

W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Punkt ten mieści się w pokoju nr 53 na parterze (na prawo od głównego wejścia).

Telefon kontaktowy: 17 87-56-230.

Formularz wniosku do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl oraz bezpośrednio we wskazanym Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.

Opłatę za wydanie zaświadczenia dokonuje się w formie znaków opłaty sądowej, które można zakupić w Kasie Sądu Okręgowego w Rzeszowie pokój nr 54.

Valid XHTML 1.0 Transitional