Informacja dotycząca przyjęć interesantów

Uprzejmie informujemy, że interesanci w ramach przyjęć skarg i wniosków będą przyjmowani po uprzednim umówieniu się w sekretariacie prezesa. Strony będą umawiane co 20 minut

Valid XHTML 1.0 Transitional