Kontrola zarządcza

Regulacje prawne:

Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) - czytaj

 

Komunikat Ministra Finansów z dnia 16.12.2009 r. Nr 23 w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.Urz. Min. Fin Nr 15, poz. 84) - pobierz

 

Komunikat MS z dnia 16.11.2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej – sprawiedliwość (Dz.Urz.MS.2011.14.199) - pobierz 

 

Komunikat MS z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedlwiość (Dz.Urz.MS.2014.107) - pobierz

 

Komunikat MS z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość (Dz.Urz.MS.2015.237) - pobierz

 

Komunikat MS z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - sprawiedliwości (Dz.Urz.MS.2017.82) - pobierz 

 

1.

Nowe!

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2018 dla obszaru okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - czytaj

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2018 - czytaj

 

2.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności SO w Rzeszowie za 2016r. oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2016r. - czytaj

 

3.

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2017 dla obszaru okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - czytaj

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2017 - czytaj


4.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności SO w Rzeszowie za 2015r. oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2015r. - czytaj

 

5.

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2016 - czytaj

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2016 dla obszaru okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - czytaj

 

6.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności SO w Rzeszowie za 2014r. oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2014r. - czytaj

 

7.

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2015 - czytaj

 

8.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności SO w Rzeszowie za 2013r. oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2013r. - czytaj

 

9.

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2014 - czytaj

 

10.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok - pobierz

 

11.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Rzeszowie za rok 2012 - pobierz

 

12.

Plan działalności Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2013 - pobierz

 

13.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Okręgowego w Rzeszowie za rok 2011 - pobierz

 

14. 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011 - pobierz

 

15.

Plan działalności Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2012 - pobierz

 

16.

Plan działalności Sądu Okręgowego w Rzeszowie na rok 2011 - pobierz

 

17.

Oświadzczenie o stanie kontroli zarządczej - pobierz

Valid XHTML 1.0 Transitional