Kto i w jaki sposób może ubiegać się o zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych?

Taki wniosek może złożyć  osoba fizyczna, która nie jest w stanie ponieść ich bez uszczerbku finansowego koniecznego dla utrzymania siebie  i rodziny. Wniosek należy złożyć do sądu,  którym ma się toczyć, bądź toczy się postępowanie. Do wniosku należy załączyć formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Formularz wniosku dostępny w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 1 i 4 (parter), na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

(Dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).

Valid XHTML 1.0 Transitional