Lista Wizytatorów

Wizytatorzy

  1. Andrzej Borek - Przewodniczący VII Wydziału Wizytacyjnego
  2. Chłędowska Barbara – Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich.
  3. Świerk Marcin – Wizytator ds. karnych.
  4. Nycz Waldemar – Wizytator ds. karnych.
  5. Pelc Artur – Wizytator ds. wykonywania orzeczeń karnych.
  6. Misiuda Wojciech – Wizytator ds. cywilnych i wieczysto-księgowych.
  7. Ura Elżbieta – Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
  8. Magdalena Kocój – Wizytator ds. cywilnych i komorniczych
  9. Andrzej Borucki - Wizytator ds. gospodarczych
Valid XHTML 1.0 Transitional