Numer ogłoszenia: 335550-2016

Pełna nazwa przetargu: 

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie: stałej ochrony fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Strzyżowie

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-71.pdf
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-72.pdf
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-73.pdf
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-74.pdf
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-75.pdf
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-76.pdf
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy-Grupa kapitałowa

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-77.pdf
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy z Załącznikami

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-78.pdf
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-79.pdf
10

Zał. nr 8 do SIWZ - Szczegółowa informacja dot. przejmowanych pracowników

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-80.pdf
11

Zał. nr 9 do SIWZ - Porozumienie ws. przekazania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-81.pdf
12

Zał. nr 10 do SIWZ - Zawiadomienie pracowników przejmowanych

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-82.pdf
13

Zał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy ws. przejmowanych pracowników 

03-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-83.pdf
14

Informacja o dokonanych zmianach treści SIWZ - na dzień 04.11.2016

04-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-84.pdf
15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach na dzień 04.11.2016

04-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-85.pdf
16

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach na dzień 04.11.2016

04-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-86.pdf
17

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy po zmianach na dzień 04.11.2016

04-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-87.pdf
18

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami - po zmianach na dzień 04.11.2016

04-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-88.pdf
19

Zał. nr 10 do SIWZ - Zawiadomienie pracowniów przejmowanych - po zmianach na dzień 04.11.2016

04-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-89.pdf
20

Pytania-odpowiedzi, zmiana treści SIWZ na dzień 8.11.2016

08-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-90.pdf
21

Ogłoszenie Nr 338417-2016 o zmianie ogłoszenia

08-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-91.pdf
22

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach na dzień 08.11.2016

08-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-92.pdf
23

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia po zmianach na dzień 08.11.2016

08-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-93.pdf
24

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami - po zmianach na dzień 08.11.2016

08-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-94.pdf
25

Zał. nr 9 do SIWZ porozumienie pracodawców po zmianach na dzień 08.11.2016

08-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-95.pdf
26

Zał. nr 11 do SIWZ - oświadczenie po zmianach na dzień 08.11.2016

08-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-96.pdf
27

Aktualne Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 7 i 11 do SIWZ w wersji edytowalnej.

08-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-97.zip
28

Ogłoszenie nr 340923-2016 z dnia 2016-11-10 - o zmianie ogłoszenia (II zmiana)

10-11-2016 Piotr Ulak zpsorz16-98.pdf
29

Pytania-odpowiedzi, wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ na dzień 10.11.2016r.

10-11-2016 Piotr Ulak zpsorz16-99.pdf
30

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach na dzień 10.11.2016r.

10-11-2016 Piotr Ulak zpsorz16-100.pdf
31

Informacja z otwarcia ofert

16-11-2016 Piotr Ulak zpsorz16-101.pdf
32

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

09-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-131.pdf
33

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

22-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-133.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional