Numer ogłoszenia: 354323-2016

Pełna nazwa przetargu: 

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych.

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

29-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-102.pdf
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

29-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-103.pdf
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

29-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-104.pdf
4

Zał. nr 2 do SWIZ - Formularz oferty

29-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-105.pdf
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

29-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-106.pdf
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

29-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-107.pdf
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy - grupa kapitałowa

29-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-108.pdf
8

Zał. nr 6 do SWIZ - wzór umowy

29-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-109.pdf
9

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz usług wykonanych

29-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-110.pdf
10

Informacja o dokonanych zmianach treści SIWZ - na dzień 30.11.2016

30-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-111.pdf
11

Ogłoszenie numer 355290-2016 o zmianie ogłoszenia - na dzień 30.11.2016

30-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-112.pdf
12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach na dzień 30.11.2016

30-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-113.pdf
13

Zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy po zmianach na dzień 30.11.2016

30-11-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-114.pdf
14

Pytania - Odpowiedzi nr 1

01-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-115.pdf
15

Aktualne załączniki nr 2, 3, 4, 5 i 7 do SIWZ w wersji edytowalnej.

01-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-116.zip
16

Pytania - Odpowiedzi nr 2

05-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-126.pdf
17

Informacja z otwarcia ofert

08-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-130.pdf
18

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-134.pdf
19

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

05-01-2017 Piotr Ulak zpsorz17-1.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional