Numer ogłoszenia: 357661-2016

Pełna nazwa przetargu: 

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

02-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-117.pdf
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

02-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-118.pdf
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

02-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-119.pdf
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

02-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-120.pdf
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

02-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-121.pdf
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

02-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-122.pdf
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

02-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-123.pdf
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

02-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-124.pdf
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych

02-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-125.pdf
10

Pytania - Odpowiedzi nr 1

07-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-127.pdf
11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach aktualna na dzień 7 grudnia 2016 roku

07-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-128.pdf
12

Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 7 w wersji edytowalnej

07-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-129.zip
13

Informacja z otwarcia ofert

12-12-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-132.pdf
14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

04-01-2017 Paweł Jaźwa zpsorz16-135.pdf
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

10-01-2017 Paweł Jaźwa zpsorz16-136.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional