Numer ogłoszenia: 41233-2016

Pełna nazwa przetargu: 

Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku – 2016r.

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

15-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-46.pdf
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

15-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-47.pdf
3

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

15-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-48.7z
4

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (wersja pdf i word)

15-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-49.7z
5

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z art. 22  ust 1 ustawy Pzp (wersja pdf i word)

15-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-50.7z
6

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp (wersja pdf i word)

15-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-51.7z
7

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wersja pdf i word)

15-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-52.7z
8

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu  zamówienia (wersja pdf i word)

15-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-53.7z
9

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wersja pdf i word)

15-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-54.7z
10

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

15-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-55.pdf
11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

27-05-2016 Piotr Ulak zpsorz16-66.pdf
12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

03-06-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-67.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional