Numer ogłoszenia: 524435-N-2017

Pełna nazwa przetargu: 

Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku-2017

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

02-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-21.pdf
2

SIWZ

02-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-22.pdf
3

Zał. nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

02-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-23.zip
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz Oferowy

02-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-24.pdf
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcydot. spełniania warunkówudziału w postępowaniu

02-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-25.pdf
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

02-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-26.pdf
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

02-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-27.pdf
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

02-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-28.pdf
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

02-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-29.pdf
10

Informacja o dokonanych zmianach w treści SIWZ - na dzień 12.06.2017r.

12-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-30.pdf
11

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy po zmianach na dzień 12.06.2017r.

12-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-31.pdf
12

Informacja z otwarcia ofert

19-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-32.pdf
13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

07-07-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-43.pdf
14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18-07-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-45.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional