Numer ogłoszenia: 612140-N-2017

Pełna nazwa przetargu: 

Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

08-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-47.pdf
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

08-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-48.pdf
3

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

08-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-49.pdf
4

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

08-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-50.pdf
5

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

08-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-51.pdf
6

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

08-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-52.pdf
7

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp

08-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-53.pdf
8

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami

08-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-54.pdf
9

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz usług

08-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-55.pdf
10

Informacja o dokonanych zmianach treści SIWZ - na dzień 13.11.2017r.

13-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-56.pdf
11

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po zmianach na dzień 13.11.2017r.

13-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-57.pdf
12

Pytania - Odpowiedzi nr 1

13-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-58.pdf
13

Informacja o zamieszczeniu załączników nr 2, 3, 4, 5 i 7 do SIWZ w wersji edytowalnej

14-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-59.pdf
14

Aktualne załączniki nr 2, 3, 4, 5 i 7 do SIWZ w wersji edytowalnej

14-11-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-60.zip
15

Informacja z otwarcia ofert

16-11-2017 Piotr Ulak zpsorz17-61.pdf
16

Informacja z wyboru ofert -15.12.2017r.

15-12-2017 Grzegorz Czekaj zpsorz17-62.pdf
17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16-01-2018 Paweł Jaźwa zpsorz18-1.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional