Numer ogłoszenia: 75314-2016

Pełna nazwa przetargu: 

Prowadzenie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w  Dębicy przy ul. Słonecznej 3.

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-18.pdf
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-19.pdf
3

Załącznik nr 1 do SIWZ–Opis Przedmiotu zamówienia

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-20.pdf
4

Załącznik nr 2 do SIWZ–Formularz ofertowy

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-21.pdf
5

Załącznik Nr 3 do SIWZ-Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-22.pdf
6

Załącznik Nr 4 do SIWZ-Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-23.pdf
7

Załącznik Nr 5 do SIWZ-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-24.pdf
8

Załącznik Nr 6 do SIWZ-Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-25.pdf
9

Załącznik Nr 7 do SIWZ-Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-26.pdf
10

Załącznik nr 8 do SIWZ-Wzór umowy

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-27.pdf
11

Załącznik nr 9 do SIWZ–Wykaz wykonanych usług

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-28.pdf
12

załącznik nr 10 do SIWZ–dokumentacja projektowa

04-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-5.7z
13

Wyjaśnienia Nr 1 na dzień 06.04.2016r.

06-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-39.7z
14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

23-05-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-65.pdf
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

04-07-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-69.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional