Numer ogłoszenia: 77620-2016

Pełna nazwa przetargu: 

Remont fragmentu murów obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2016r.

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

05-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-29.pdf
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

05-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-30.pdf
3

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

05-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-31.7z
4

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

05-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-32.pdf
5

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

05-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-33.pdf
6

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

05-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-34.pdf
7

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

05-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-35.pdf
8

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

05-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-36.pdf
9

Załącznik nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

05-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-37.pdf
10

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

05-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-38.pdf
11

Pytania i odpowiedzi nr 1 - załączniki w wersji edytowalnej

12-04-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-44.7z
12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

05-05-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-63.pdf
13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

16-05-2016 Paweł Jaźwa zpsorz16-64.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional