Ogłoszenie nr 25755-2017

Pełna nazwa przetargu: 

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Strzyżowie

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-2.pdf
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-3.pdf
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-4.pdf
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-5.pdf
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-6.pdf
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-7.pdf
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-8.pdf
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-9.pdf
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-10.pdf
10

Zał. nr 8 do SIWZ - Szczegółowa informacja dot. przejmowanych pracowników

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-11.pdf
11

Zał. nr 9 do SIWZ - Porozumienie ws. przekazania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-12.pdf
12

Zał. nr 10 do SIWZ - Zawiadomienie pracowników przejmowanych

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-13.pdf
13

Zał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy ws. przejmowanych pracowników

15-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-14.pdf
14

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 26638-2017

16-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-15.pdf
15

Informacja o dokonanych zmianach treści SIWZ - na dzień 17.02.2017r.

17-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-16.pdf
16

Załącznik nr 9 do SIWZ - po zmianach na dzień 17.02.2017r.

17-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-17.pdf
17

Aktualne załączniki nr 2,3,4,5,7 i 11 do SIWZ w wersji edytowalnej

21-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-18.zip
18

Informacja z otwarcia ofert

23-02-2017 Piotr Ulak zpsorz17-19.pdf
19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

20-03-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-20.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional