Listy mediatorów i ośrodków mediacyjnych przekazane Prezesowi SO w Rzeszowie przez organizacje pozarządowe i uczelnie