Zarządzenie Prezesa i Dyrektora SO w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 10 listopada 2017 roku wolnego od pracy dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie