Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 02.01.2018r. wolnego od pracy dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie