e-Wokanda Sądu Rejonowego w Strzyżowie

Informujemy, że aplikacja "Wokanda Internetowa" stanowi jedynie skrócony wykaz spraw sądowych i nie jest wokandą w rozumieniu zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ganizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działań administracji sądowej (Dz. Urz.Min.Spraw. Nr 5 poz. 22 i z 2004 r. Nr 6, poz. 22).
Wydział: Sygnatura: Sygnatura osk. pub.:
Nazwisko: Data:
Kalendarz

Brak rozpraw spełniających zadane kryteria wyszukiwania