Z dniem 1 listopada 2017 r. upłynęła kadencja Pana Andrzeja Borka Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Valid XHTML 1.0 Transitional