Petycje jednostkowe

 

Lp. Numer sprawy Data złożenia Data zamieszczenia na stronie BIP Sądu Podmiot wnoszący petycję Przedmiot petycji Stan aktualny
 1  A-051-1-1/16  06.07.2016  07.07.2016  -  Treść

 1. Petycję zarejestrowano w Oddziale Administracyjnym

2. Petycję zamieszczono na stronie BIP Sądu

3. Petycja w rozpoznaniu

4. Petycja rozpatrzona negatywnie dnia 16.09.2016r.


Source URL: https://www.rzeszow.so.gov.pl/petycje_jednostkowe.html