Numer ogłoszenia: 569092-N-2018

Pełna nazwa przetargu

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

2018-06-07 Paweł Jaźwa
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2018-06-07 Paweł Jaźwa
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

2018-06-07 Paweł Jaźwa
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

2018-06-07 Paweł Jaźwa
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

2018-06-07 Paweł Jaźwa
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2018-06-07 Paweł Jaźwa
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

2018-06-07 Paweł Jaźwa
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami

2018-06-07 Paweł Jaźwa
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych

2018-06-07 Paweł Jaźwa
10

Pytania i odpowiedzi

2018-06-11 Paweł Jaźwa
11

Załączniki Nr 2,3,4,5 i 7 do SIWZ - w wersji edytowalnej

2018-06-12 Paweł Jaźwa
12

Pytania i odpowiedzi nr 2

2018-06-13 Paweł Jaźwa
13

Informacja z otwarcia ofert

2018-06-15 Paweł Jaźwa
14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2018-07-04 Paweł Jaźwa
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi

2018-07-13 Paweł Jaźwa
RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2018-06-07 12:14
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-06-07 12:27
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 431