Numer ogłoszenia: 357661-2016

Pełna nazwa przetargu

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

2016-12-02 Paweł Jaźwa
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2016-12-02 Paweł Jaźwa
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2016-12-02 Paweł Jaźwa
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

2016-12-02 Paweł Jaźwa
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

2016-12-02 Paweł Jaźwa
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2016-12-02 Paweł Jaźwa
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

2016-12-02 Paweł Jaźwa
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

2016-12-02 Paweł Jaźwa
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych

2016-12-02 Paweł Jaźwa
10

Pytania - Odpowiedzi nr 1

2016-12-07 Paweł Jaźwa
11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - po zmianach aktualna na dzień 7 grudnia 2016 roku

2016-12-07 Paweł Jaźwa
12

Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 7 w wersji edytowalnej

2016-12-07 Paweł Jaźwa
13

Informacja z otwarcia ofert

2016-12-12 Paweł Jaźwa
14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-01-04 Paweł Jaźwa
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-01-10 Paweł Jaźwa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-12-02 14:02
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 08:01
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 612