Numer ogłoszenia: 41233-2016

Pełna nazwa przetargu

Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku – 2016r.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-04-15 Paweł Jaźwa
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2016-04-15 Paweł Jaźwa
3

Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

2016-04-15 Paweł Jaźwa
4

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy (wersja pdf i word)

2016-04-15 Paweł Jaźwa
5

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z art. 22  ust 1 ustawy Pzp (wersja pdf i word)

2016-04-15 Paweł Jaźwa
6

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy Pzp (wersja pdf i word)

2016-04-15 Paweł Jaźwa
7

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wersja pdf i word)

2016-04-15 Paweł Jaźwa
8

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu  zamówienia (wersja pdf i word)

2016-04-15 Paweł Jaźwa
9

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wersja pdf i word)

2016-04-15 Paweł Jaźwa
10

Załącznik Nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

2016-04-15 Paweł Jaźwa
11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-05-27 Piotr Ulak
12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-06-03 Paweł Jaźwa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-04-15 12:37
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 08:00
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 760