Numer ogłoszenia: 524435-N-2017

Pełna nazwa przetargu

Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku-2017

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

2017-06-02 Paweł Jaźwa
2

SIWZ

2017-06-02 Paweł Jaźwa
3

Zał. nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia

2017-06-02 Paweł Jaźwa
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz Oferowy

2017-06-02 Paweł Jaźwa
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcydot. spełniania warunkówudziału w postępowaniu

2017-06-02 Paweł Jaźwa
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2017-06-02 Paweł Jaźwa
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

2017-06-02 Paweł Jaźwa
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

2017-06-02 Paweł Jaźwa
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

2017-06-02 Paweł Jaźwa
10

Informacja o dokonanych zmianach w treści SIWZ - na dzień 12.06.2017r.

2017-06-12 Paweł Jaźwa
11

Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy po zmianach na dzień 12.06.2017r.

2017-06-12 Paweł Jaźwa
12

Informacja z otwarcia ofert

2017-06-19 Paweł Jaźwa
13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-07-07 Paweł Jaźwa
14

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-07-18 Paweł Jaźwa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-06-02 14:15
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 08:13
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 537