Numer ogłoszenia: 535175-N-2017

Pełna nazwa przetargu

Remont fragmentu murów obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2017r.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

2017-06-20 Paweł Jaźwa
2

SIWZ

2017-06-20 Paweł Jaźwa
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2017-06-20 Paweł Jaźwa
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

2017-06-20 Paweł Jaźwa
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy dot. spełniania warunkówudziału w postępowaniu

2017-06-20 Paweł Jaźwa
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2017-06-20 Paweł Jaźwa
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

2017-06-20 Paweł Jaźwa
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

2017-06-20 Paweł Jaźwa
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

2017-06-20 Paweł Jaźwa
10 Informacja z otwarcia ofert 2017-07-05 Paweł Jaźwa
11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-07-14 Paweł Jaźwa
12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2017-07-21 Paweł Jaźwa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-06-20 12:37
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 08:13
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 387