Numer ogłoszenia: 612140-N-2017

Pełna nazwa przetargu

Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie wraz z usługą ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

2017-11-08 Paweł Jaźwa
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2017-11-08 Paweł Jaźwa
3

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2017-11-08 Paweł Jaźwa
4

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

2017-11-08 Paweł Jaźwa
5

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy Pzp dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2017-11-08 Paweł Jaźwa
6

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art.25a ust 1 ustawy Pzp dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2017-11-08 Paweł Jaźwa
7

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której  mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp

2017-11-08 Paweł Jaźwa
8

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy z załącznikami

2017-11-08 Paweł Jaźwa
9

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz usług

2017-11-08 Paweł Jaźwa
10

Informacja o dokonanych zmianach treści SIWZ - na dzień 13.11.2017r.

2017-11-13 Paweł Jaźwa
11

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy po zmianach na dzień 13.11.2017r.

2017-11-13 Paweł Jaźwa
12

Pytania - Odpowiedzi nr 1

2017-11-13 Paweł Jaźwa
13

Informacja o zamieszczeniu załączników nr 2, 3, 4, 5 i 7 do SIWZ w wersji edytowalnej

2017-11-14 Paweł Jaźwa
14

Aktualne załączniki nr 2, 3, 4, 5 i 7 do SIWZ w wersji edytowalnej

2017-11-14 Paweł Jaźwa
15

Informacja z otwarcia ofert

2017-11-16 Piotr Ulak
16

Informacja z wyboru ofert -15.12.2017r.

2017-12-15 Grzegorz Czekaj
17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2018-01-16 Paweł Jaźwa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-11-08 15:18
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 08:14
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 073