Numer ogłoszenia: 77620-2016

Pełna nazwa przetargu

Remont fragmentu murów obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2016r.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-04-05 Paweł Jaźwa
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

2016-04-05 Paweł Jaźwa
3

Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2016-04-05 Paweł Jaźwa
4

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

2016-04-05 Paweł Jaźwa
5

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

2016-04-05 Paweł Jaźwa
6

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

2016-04-05 Paweł Jaźwa
7

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

2016-04-05 Paweł Jaźwa
8

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia

2016-04-05 Paweł Jaźwa
9

Załącznik nr 7 do SIWZ - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

2016-04-05 Paweł Jaźwa
10

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

2016-04-05 Paweł Jaźwa
11

Pytania i odpowiedzi nr 1 - załączniki w wersji edytowalnej

2016-04-12 Paweł Jaźwa
12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-05-05 Paweł Jaźwa
13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2016-05-16 Paweł Jaźwa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-04-05 13:59
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 08:00
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 879