Ogłoszenie nr 25755-2017

Pełna nazwa przetargu

Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Strzyżowie

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

2017-02-15 Piotr Ulak
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2017-02-15 Piotr Ulak
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

2017-02-15 Piotr Ulak
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

2017-02-15 Piotr Ulak
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

2017-02-15 Piotr Ulak
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

2017-02-15 Piotr Ulak
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

2017-02-15 Piotr Ulak
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

2017-02-15 Piotr Ulak
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług wykonanych

2017-02-15 Piotr Ulak
10

Zał. nr 8 do SIWZ - Szczegółowa informacja dot. przejmowanych pracowników

2017-02-15 Piotr Ulak
11

Zał. nr 9 do SIWZ - Porozumienie ws. przekazania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej

2017-02-15 Piotr Ulak
12

Zał. nr 10 do SIWZ - Zawiadomienie pracowników przejmowanych

2017-02-15 Piotr Ulak
13

Zał. nr 11 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy ws. przejmowanych pracowników

2017-02-15 Piotr Ulak
14

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 26638-2017

2017-02-16 Piotr Ulak
15

Informacja o dokonanych zmianach treści SIWZ - na dzień 17.02.2017r.

2017-02-17 Piotr Ulak
16

Załącznik nr 9 do SIWZ - po zmianach na dzień 17.02.2017r.

2017-02-17 Piotr Ulak
17

Aktualne załączniki nr 2,3,4,5,7 i 11 do SIWZ w wersji edytowalnej

2017-02-21 Piotr Ulak
18

Informacja z otwarcia ofert

2017-02-23 Piotr Ulak
19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-03-20 Paweł Jaźwa
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-02-15 12:56
Opublikowany przez: Piotr Ulak
Aktualizowany dnia: 2018-04-10 08:09
Aktualizowany przez: Piotr Ulak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 805