Sąd Okręgowy w Rzeszowie https://www.rzeszow.so.gov.pl/ pl Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 roku ws. wprowadzenia "Zasad (polityki) rachunkowości oraz sprzedaży znaków opłaty sądowej w formie e-znaków w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie https://www.rzeszow.so.gov.pl/zarz%C4%85dzenie_nr_12017_dyrektora_s%C4%85du_okr%C4%99gowego_w_rzeszowie_z_dnia_9_stycznia_2017_roku_ws_wprowadzen <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Zarządzenie Nr 1/2017 Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 roku ws. wprowadzenia &quot;Zasad (polityki) rachunkowości oraz sprzedaży znaków opłaty sądowej w formie e-znaków w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie</span> <div class="field field--name-field-rodzaj-zarzadzenia field--type-list-float field--label-hidden field__item">Dyrektora</div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bip_user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Paweł Jaźwa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">9 Styczeń, 2017 - 11:46</span> Mon, 09 Jan 2017 10:46:23 +0000 Paweł Jaźwa 1774 at https://www.rzeszow.so.gov.pl Zarządzenie Nr 56/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2016 roku ws. wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie https://www.rzeszow.so.gov.pl/zarzadzenie-nr-5616-prezesa-sadu-okregowego-w-rzeszowie-z-dnia-17-listopada-2016-roku-ws-wysylania <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Zarządzenie Nr 56/16 Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 17 listopada 2016 roku ws. wysyłania pism sądowych bez podpisu własnoręcznego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i Sądach Rejonowych okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie</span> <div class="field field--name-field-rodzaj-zarzadzenia field--type-list-float field--label-hidden field__item">Prezesa</div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bip_user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Paweł Jaźwa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">17 Październik, 2016 - 14:10</span> Mon, 17 Oct 2016 12:10:00 +0000 Paweł Jaźwa 1772 at https://www.rzeszow.so.gov.pl Zarządzenie Nr 40/16 ws. ogłoszeń sądowych https://www.rzeszow.so.gov.pl/zarz%C4%85dzenie_nr_4016_ws_og%C5%82osze%C5%84_s%C4%85dowych.html <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Zarządzenie Nr 40/16 ws. ogłoszeń sądowych</span> <div class="field field--name-field-rodzaj-zarzadzenia field--type-list-float field--label-hidden field__item">Prezesa</div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bip_user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Paweł Jaźwa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">5 Wrzesień, 2016 - 11:32</span> Mon, 05 Sep 2016 09:32:10 +0000 Paweł Jaźwa 1783 at https://www.rzeszow.so.gov.pl Zarządzenie Nr 3/16 ws. urzędowania osób pełniących funkcje kierownicze w poniedziałki do godziny 18:00 https://www.rzeszow.so.gov.pl/zarz%C4%85dzenie_nr_316_ws_urz%C4%99dowania_os%C3%B3b_pe%C5%82ni%C4%85cych_funkcje_kierownicze_w_poniedzia%C5%82ki_do_godziny_1800 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Zarządzenie Nr 3/16 ws. urzędowania osób pełniących funkcje kierownicze w poniedziałki do godziny 18:00</span> <div class="field field--name-field-rodzaj-zarzadzenia field--type-list-float field--label-hidden field__item">Prezesa</div> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bip_user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Paweł Jaźwa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">21 Styczeń, 2016 - 14:24</span> Thu, 21 Jan 2016 13:24:09 +0000 Paweł Jaźwa 1782 at https://www.rzeszow.so.gov.pl W jaki sposób złożyć odwołanie do sądu od decyzji organu rentowego ? https://www.rzeszow.so.gov.pl/w_jaki_spos%C3%B3b_z%C5%82o%C5%BCy%C4%87_odwo%C5%82anie_do_s%C4%85du_od_decyzji_organu_rentowego.html <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">W jaki sposób złożyć odwołanie do sądu od decyzji organu rentowego ?</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bip_user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Paweł Jaźwa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">7 Wrzesień, 2012 - 14:55</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Odwołanie od decyzji organu rentowego należy złożyć na piśmie w dw&oacute;ch egzemplarzach do właściwego sądu, za pośrednictwem organu rentowego, kt&oacute;ry wydał decyzję.</p> <p>Pouczenie w jaki spos&oacute;b należy złożyć odwołanie zawsze znajduje się w wydanej przez organ rentowy decyzji.</p></div> Fri, 07 Sep 2012 12:55:28 +0000 Paweł Jaźwa 1059 at https://www.rzeszow.so.gov.pl Kto może składać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? https://www.rzeszow.so.gov.pl/kto_mo%C5%BCe_sk%C5%82ada%C4%87_wniosek_o_udzielenie_zezwolenia_na_odbywanie_kary_w_systemie_dozoru_elektronicznego <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Kto może składać wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bip_user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Paweł Jaźwa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">7 Wrzesień, 2012 - 14:54</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Skazani i ich obrońcy,&nbsp; a ponadto prokurator i kurator sądowy oraz dyrektor zakładu karnego. Wnioski nie mogą być składane przez rodziny skazanych.</p></div> Fri, 07 Sep 2012 12:54:54 +0000 Paweł Jaźwa 1058 at https://www.rzeszow.so.gov.pl Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego ? https://www.rzeszow.so.gov.pl/kto_mo%C5%BCe_odbywa%C4%87_kar%C4%99_w_systemie_dozoru_elektronicznego.html <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego ?</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bip_user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Paweł Jaźwa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">7 Wrzesień, 2012 - 14:54</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Podstawowym warunkiem dopuszczalności odbywania kary w tym systemie jest skazanie na karę pozbawienia wolności, kt&oacute;rej wysokość nie&nbsp; przekracza roku. W przypadku kilku kar podlegających wykonaniu ich suma nie może przekraczać roku.</p> <p>Istotny jest wyłącznie wymiar kary określony w treści wyroku skazującego. Nie ma natomiast znaczenia wysokość kary pozostała jeszcze skazanemu do odbycia. Zatem osoba skazana na karę pozbawienia wolności, kt&oacute;rej wysokość przekracza rok, a kt&oacute;ra odbyła już część kary, i kt&oacute;rej&nbsp; pozostał do odbycia okres nie przekraczający roku, nie może uzyskać zezwolenia na odbycie pozostałe części kary w systemie dozoru elektronicznego.</p> <p>Z możliwości odbywania kary w tym systemie są&nbsp; wyłączone w spos&oacute;b kategoryczny osoby skazane w warunkach recydywy z art. 64 &sect; 2 kk oraz osoby odbywające karę&nbsp; aresztu&nbsp; orzeczoną za popełnione wykroczenie.</p></div> Fri, 07 Sep 2012 12:54:32 +0000 Paweł Jaźwa 1057 at https://www.rzeszow.so.gov.pl Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ? https://www.rzeszow.so.gov.pl/na_czym_polega_odbywanie_kary_pozbawienia_wolno%C5%9Bci_w_systemie_dozoru_elektronicznego.html <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego ?</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bip_user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Paweł Jaźwa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">7 Wrzesień, 2012 - 14:54</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Odbywanie kary w tym systemie&nbsp; polega na tym, że skazany ma obowiązek przebywać w&nbsp;mieszkaniu ustalonym przez sąd jako miejsce wykonywania kary, a może je opuszczać tylko w ściśle określonych godzinach ustalonych w postanowieniu sądu, oraz w ściśle określonym celu np. wykonywania pracy. Zachowanie skazanego jest nadzorowane przez kuratora sądowego.</p></div> Fri, 07 Sep 2012 12:54:08 +0000 Paweł Jaźwa 1056 at https://www.rzeszow.so.gov.pl W jaki sposób można ubiegać się o wcześniejsze zatarcie skazania ? https://www.rzeszow.so.gov.pl/w_jaki_spos%C3%B3b_mo%C5%BCna_ubiega%C4%87_si%C4%99_o_wcze%C5%9Bniejsze_zatarcie_skazania.html <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">W jaki sposób można ubiegać się o wcześniejsze zatarcie skazania ?</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bip_user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Paweł Jaźwa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">7 Wrzesień, 2012 - 14:53</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>W tym celu należy złożyć pisemny wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania do sądu, kt&oacute;ry wydał wyrok.</p> <p>Wniosek podlega opłacie.</p></div> Fri, 07 Sep 2012 12:53:42 +0000 Paweł Jaźwa 1055 at https://www.rzeszow.so.gov.pl Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rozłożenie grzywny bądź kosztów sądowych na raty ? https://www.rzeszow.so.gov.pl/jakie_dokumenty_nale%C5%BCy_do%C5%82%C4%85czy%C4%87_do_wniosku_o_roz%C5%82o%C5%BCenie_grzywny_b%C4%85d%C5%BA_koszt%C3%B3w_s%C4%85dowych_na_raty.html <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o rozłożenie grzywny bądź kosztów sądowych na raty ?</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/bip_user/2" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Paweł Jaźwa</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">7 Wrzesień, 2012 - 14:53</span> <div class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Do takiego wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuacje materialną skazanego (np. zaświadczenie o dochodach &ndash; jeżeli skazany pracuje, decyzję Urzędu Pracy &ndash; gdy jest zarejestrowany jako bezrobotny), oraz dane dotyczące sytuacji rodzinnej skazanego. Ważnym dokumentem potwierdzającym sytuację materialną jest zeznanie podatkowe PIT (kserokopię należy dołączyć do wniosku).</p></div> Fri, 07 Sep 2012 12:53:18 +0000 Paweł Jaźwa 1054 at https://www.rzeszow.so.gov.pl