Terenowa Rada

 

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym - czytaj

 

2. Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie powołania Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym - czytaj

 

3.

Posiedzenie Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 14 grudnia 2012 r.


W dniu 14-12-2012 r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się Posiedzenie Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.


Posiedzenie otworzył Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie - Andrzej Borek. Porządek posiedzenia obejmował:
1. Ocenę stanu wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznieużytecznej oraz ustalenie potrzeb dla prawidłowego ich wykonania.
2. Podział oraz wykorzystanie środków finansowych z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej.
3. Formy i rodzaje pomocy postpenitencjarnej udzielanej skazanymw podkarpackich jednostkach Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.
4. Dozór elektroniczny jako alternatywę kary pozbawienia wolności.
5. Dyskusję.


Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2013-05-21 13:43
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2013-05-21 13:54
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 889