Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

NIP: 813-26-41-148

tel.: 17 87-56-200 (centrala)

e-mail: prezes@rzeszow.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów, pok.4 i 5

tel.: 17 87-56-300,

e-mail: boi@rzeszow.so.gov.pl

skype: sorzeszow1, sorzeszow2

Lokalizacja Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Aktualne przetargi

Informacja/Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Rzeszowie - na podstawie umowy ramowej"
Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku-2015r.
Remont fragmentu murów obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2015
Valid XHTML 1.0 Transitional