Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

NIP: 813-26-41-148

tel.: 17 87-56-200 (centrala)

e-mail: prezes@rzeszow.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów, pok.4 i 5

tel.: 17 87-56-300,

e-mail: boi@rzeszow.so.gov.pl

skype: sorzeszow1, sorzeszow2

Lokalizacja Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Aktualne przetargi

Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3
Roboty remontowe blacharsko-dekarskie oraz remont instalacji odgromowej w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Informacja/Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Rzeszowie-na podstawie umowy ramowej"
Valid XHTML 1.0 Transitional