Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów

NIP: 813-26-41-148

tel.: 17 87-56-200 (centrala)

e-mail: prezes@rzeszow.so.gov.pl

Biuro Obsługi Interesantów, pok.1 i 4

tel.: 17 87-56-300,

e-mail: boi@rzeszow.so.gov.pl

skype: sorzeszow1, sorzeszow2

Lokalizacja Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Aktualne przetargi

Dostawa sprzętu i osprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 2014r.
Remont wybranych pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 - zamówienie uzupełniające nr 2
Renowacja parkietu oraz wykonanie podestów sędziowskich w wybranych pomieszczeniach Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3
Valid XHTML 1.0 Transitional