Majątek Sądu

 

Majątek, którym jednostka dysponuje to budynki wraz z gruntami (w trwałym zarządzie) oraz środki trwałe i wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sądu m.in. samochody, centrala telefoniczna, sprzęt komputerowy, kopiarki, drukarki, bramka do wykrywania metali. Zakupy środków trwałych i wyposażenia sfinansowano ze środków budżetu

Valid XHTML 1.0 Transitional