Zamówienia archiwalne

Tytuł Opis Termin składania ofert Wprowadził Data wprowadzenia
Znak sprawy: G-2512-6/15 Informacja/Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Rzeszowie - na podstawie umowy ramowej" Paweł Jaźwa 2015-11-20
Numer ogłoszenia 159764-2015 Remont pomieszczeń budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku-2015r. 2015-07-16 Piotr Ulak 2015-06-30
Numer ogłoszenia: 85297-2015 Remont fragmentu murów obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2015 2015-06-26 Paweł Jaźwa 2015-06-11
Numer ogłoszenia: 54085-2015 Renowacja parkietów w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 - zamówienie uzupełniające nr 1 Paweł Jaźwa 2015-04-17
Numer ogłoszenia: 45153-2015 Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, niezbędnej do realizacji robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Dębicy, ul. Słoneczna 3 2015-04-14 Paweł Jaźwa 2015-03-31
Numer ogłoszenia: 67588-2015 Roboty remontowe blacharsko-dekarskie oraz remont instalacji odgromowej w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie 2015-04-16 Paweł Jaźwa 2015-03-26
Znak sprawy: G-2512-9/14 Informacja/Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na "Dostawę energii elektrycznej do obiektów Sądu Okręgowego w Rzeszowie-na podstawie umowy ramowej" Paweł Jaźwa 2014-12-09
Numer ogłoszenia: 343824-2014 Ułożenie wykładziny PCV w czytelni akt, szatni i biurze podawczym budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 2014-10-31 Paweł Jaźwa 2014-10-16
Numer ogłoszenia: 191185-2014 Dostawa sprzętu i osprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Okręgowego w Rzeszowie - 2014r. 2014-09-17 Paweł Jaźwa 2014-09-08
Numer ogłoszenia: 185705-2014 Remont wybranych pomieszczeń budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Placu Śreniawitów 3 - zamówienie uzupełniające nr 2 Paweł Jaźwa 2014-08-29
Valid XHTML 1.0 Transitional