Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Aktualne przetargi

 • Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej

  "Opracowanie koreferatu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy nowej siedziby Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej"

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych.
  Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-820e6bbc-ea8f-11ee-9c02-ce2b643d361d

  termin składania ofert: 2024-04-19

 • Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej oraz monitoringu włamaniowego dla budynków SO w Rzeszowie oraz SR w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie

  „Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej oraz monitoringu włamaniowego dla budynków Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie”
   

  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym, na podstawie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w procedurze właściwej dla zamówień publicznych, których kwota wartości zamówienia jest poniżej progów unijnych zgodnie z art. 359 pkt 2) ustawy Pzp
  Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7032364a-e505-11ee-a01e-f641a8763d5f

  termin składania ofert: 2024-03-29

 • Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości na rzecz SO w Rzeszowie i OZSS w Rzeszowie oraz SR w Leżajsku, SR w Łańcucie, SR w Ropczycach i SR w Strzyżowie – na okres 12-stu m-cy

  "Usługa codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości na rzecz Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Rzeszowie oraz Sądu Rejonowego w Leżajsku, Sądu Rejonowego w Łańcucie, Sądu Rejonowego w Ropczycach i Sądu Rejonowego w Strzyżowie – na okres 12-stu miesięcy”

  Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie: art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023.1605 ze. zm. t.j.). 
  Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3dff3f1c-dc7b-11ee-8305-7e4937eb936d

  termin składania ofert: 2024-04-08

 • Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia Akt i Punkt Informacyjny KRK przyjmują interesantów w kolejności zgłaszania się do właściwej komórki, po uprzednim pobraniu biletu (numerka) z kolejkomatu znajdującego się w holu głównym budynku Sądu. Dodatkowymi formami kontaktu z Sądem są: 

  • poczta elektroniczna / ePUAP /
  • fax, 
  • telefon, 
  • forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego.

  W Sądzie zainstalowano samoobsługowy terminal płatniczy służący do bezgotówkowego dokonywania opłat sądowych, kar, grzywien, zaliczek oraz zakupu e-znaków.

  Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
  Opublikowany dnia: 2009-01-04 08:45
  Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
  Aktualizowany dnia: 2024-04-12 08:14
  Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
  Zatwierdzony przez: b/d
  Licznik odwiedzin: 1 504 352