Aktualne zamówienia

Tytuł Opis Termin składania ofert Wprowadził
Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy budynku dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eead3200-c7d6-11ed-9355-06954b8c6cb9
2023-04-21 Przemysław Jęczalik
Świadczenie usługi w zakresie stałej ochrony fizycznej, monitoringu włamaniowego dla budynków Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3785616a-b9e9-11ed-9236-36fed59ea7dd
2023-03-13 Przemysław Jęczalik
Usługa sprzątania w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie, oraz w budynkach podległych Sądów Rejonowych. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e2dd87bc-9bb8-11ed-b4ea-f64d350121d2
2023-03-01 Przemysław Jęczalik
Dostawa gazu do Sądu Rejonowego w Strzyżowie - G-2512-7/22 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-874bbf24-77a9-11ed-94da-6ae0fe5e7159
2022-12-21 Przemysław Jęczalik
Dostawa gazu do Sądu Rejonowego w Strzyżowie Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-83c9e6ae-5b58-11ed-9171-f6b7c7d59353
2022-11-14 Przemysław Jęczalik
Budowa dźwigu osobowego w Budynku Sadu Okręgowego w Rzeszowie. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Bezpośredni link do postępowania:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a248c5a-359d-11ed-8832-4e4740e186ac
2022-10-06 Przemysław Jęczalik
Remont dachu w budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie - SIR-2512-4/22 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=30181009
2022-07-25 Przemysław Jęczalik
Dostawa wraz z montażem urządzeń klimatyzacyjnych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w wybranych pomieszczeniach Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Rzeszowie. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=30782568
2022-07-21 Przemysław Jęczalik
Remont dachu w budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=30181009
2022-07-06 Przemysław Jęczalik
Uruchomienie i utrzymanie w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie i podległych Sądach Rejonowych obsługi urządzeń drukujących. - G-2512-3/22 Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs
Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.ms.gov.pl/czs/public/postepowanie?postepowanie=29950648
2022-06-23 Przemysław Jęczalik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Zatwierdzony przez: b/d