Statystyka

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2021 roku:

1. MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2. MS-S5o- sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3. MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4. MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5. MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6. MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2020 roku:

1. MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2. MS-S5o- sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3. MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4. MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5. MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6. MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

7. MS-62o - MS-S62o  Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2020 roku:

1. MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2. MS-S5o- sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3. MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4. MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5. MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6. MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2019 rok

1. MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2. MS-S5o- sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3. MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4. MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5. MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6. MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2019 roku:

1.

MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5o- sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2018 rok:

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2018 rok:

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2017 rok

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2017 roku:

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2016 rok:

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2016 roku

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2015 rok:

1.

Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego - pobierz

2.

Sprawozdanie MS-S1 dla V Wydziału Cywilno-Odwoławczego - pobierz

3.

Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego - pobierz

4.

Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego - pobierz

5.

Sprawozdanie MS-S10 dla III Wydziału Penitencjarnego - pobierz

6.

Sprawozdanie MS-S11/12 dla IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - pobierz

7.

Sprawozdanie MS-S19 dla VI Wydziału Gospodarczego - pobierz

 

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2015 roku:

1.

Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego - pobierz

2.

Sprawozdanie MS-S1 dla V Wydziału Cywilno-Odwoławczego - pobierz

3.

Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego - pobierz

4.

Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego - pobierz

5.

Sprawozdanie MS-S10 dla III Wydziału Penitencjarnego - pobierz

6.

Sprawozdanie MS-S11/12 dla IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - pobierz

7.

Sprawozdanie MS-S19 dla VI Wydziału Gospodarczego - pobierz

 

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2014 rok:

1.

MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19o Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

 

Zestawienia statystyczne w zakresie wpływu, załatwienia, pozostałości spraw oraz obciążenia pracą w 2014 roku:

1.

Wpływ spraw cywilnych do sądów okręgowych wykazany w sprawozdaniu MS-S1 za 2014 rok - pobierz

2.

Wpływ spraw karnych do sądów okręgowych wykazany w sprawozdaniu MS-S5 za 2014 rok - pobierz

3.

Wpływ sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych do sądów okręgowych wykazany w sprawozdaniu MS-S11/12 za 2014 rok - pobierz

4.

Wpływ sprawy z zakresu spraw gospodarczych do sądów okręgowych wykazany w sprawozdaniu MS-S19  za 2014 rok - pobierz

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-07-07 11:35
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2021-07-26 12:47
Aktualizowany przez: Piotr Ulak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 820