Statystyka

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2023 rok:

 1. MS-S1o - Etatyzacja Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawach cywilnych za rok 2023 - pobierz (PDF, 160 KB)
 2. MS-S5o - Etatyzacja Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2023 - pobierz (PDF, 172 KB)
 3. MS-S11/12o - Etatyzacja Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2023 - pobierz (PDF, 135 KB)
 4. MS-S19o - Etatyzacja Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawach gospodarczych za rok 2023 - pobierz (PDF, 160 KB)
 5. MS-S1o - Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawach cywilnych za rok 2023 - pobierz (PDF, 2724 KB)
 6. MS-S5o - Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawach karnych i wykroczeniowych za rok 2023. - pobierz (PDF, 1792 KB)
 7. MS-S6o - Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawie osób osądzonych w pierwszej  instancji (według właściwości rzeczowej) za rok 2023 - pobierz (PDF, 1280 KB)
 8. MS-S10o - Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej) za rok 2023 - pobierz (PDF, 581 KB)
 9. MS-S11/12o - Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za rok 2023 - pobierz (PDF, 2549 KB)
 10. MS-S19o - Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawach gospodarczych za rok 2023 - pobierz (PDF, 2130 KB)
 11. MS-S62o - Sprawozdanie Sądu Okręgowego w Rzeszowie w sprawach reprywatyzacyjnych za rok 2023 - pobierz (PDF, 269 KB

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za okres III kwartałów 2023 roku:

 1. MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za III kwartały 2023 r. - pobierz (PDF, 2742 KB)
 2. MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za III kwartały 2023 r. - pobierz (PDF, 1787 KB)
 3. MS-S11/12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za III kwartały 2023 r. - pobierz (PDF, 2545 KB)
 4. MS-S19o Sprawozdanie w sprawach gospodarczych za III kwartały 2023 r. - pobierz (PDF, 2133 KB)

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2023 roku:

 1. MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I półrocze 2023 roku - pobierz (PDF, 2722 KB)
 2. MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2023 roku - pobierz (PDF, 1799 KB)
 3. MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej) za I półrocze 2023 roku - pobierz (PDF, 1097 KB)
 4. MS-S10o  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości  rzeczowej) za I półrocze 2023 roku - pobierz (PDF, 582 KB)
 5. MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2023 roku - pobierz (PDF, 2,08 MB)
 6. MS-S19o Sprawozdanie w sprawach gospodarczych za I półrocze 2023 roku - pobierz (PDF, 2131 KB)

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I kwartał 2023 roku:

1.  MS-S1o - Sprawozdanie w sprawach cywilnych za I kwartał 2023 roku - pobierz (PDF,2713KB)

2.  MS-S5o - Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I kwartał 2023 roku - pobierz (PDF,1777Kb)

3.  MS-S 11/12o - Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I kwartał 2023 roku  - pobierz (PDF,2126KB)

4.  MS-S 19o - Sprawozdanie w sprawach gospodarczych za I kwartał 2023 roku. - pobierz (PDF,1767KB)

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2022 rok:

1. MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2022 rok - pobierz (PDF,2980KB)

2. MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2022 rok - pobierz (PDF, 1995 KB)

3. MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej) za 2022 rok - pobierz (PDF, 1185 KB)

4. MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej) za 2022 rok - pobierz (PDF, 705 KB)

5. MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2022 rok - pobierz (PDF, 3117 KB)

6. MS-S19o Sprawozdanie w sprawach gospodarczych za 2022 rok - pobierz (PDF, 2447 KB)

7. MS- S62o Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych za 2022 rok - pobierz ( PDF, 541 KB)

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za III kwartał 2022 roku:

1.    MS-S1o        Sprawozdanie w sprawach cywilnych  za III kwartały 2022 r. - pobierz (PDF, 3034 KB)

2.    MS-S5o        Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za III kwartały 2022 r. - pobierz (PDF, 1994 KB)

3.    MS-S 11/12o  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za III kwartały 2022 r. - pobierz (PDF, 3103 KB)

4.    MS-S 19o      Sprawozdanie w sprawach gospodarczych za III kwartały 2022 r. - pobierz (PDF, 2434 KB)

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2022 roku:

1.    MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych  za I półrocze 2022 r. - pobierz (PDF, 3026 KB)

2.    MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za I półrocze 2022r. - pobierz (PDF, 1989 KB)

3.    MS-S6o  Sprawozdanie w sprawie osób  osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej  za I półrocze 2022r. - pobierz (PDF, 1184 KB)

4.    MS-S10o  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej za I półrocze 2022r. - pobierz (PDF, 704 KB)

5.    MS-S 11/12o  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za I półrocze 2022r. - pobierz (PDF, 3024 KB)

6.    MS-S 19o      Sprawozdanie w sprawach gospodarczych za I półrocze 2022r. - pobierz (PDF, 2420 KB)

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2021 rok:

1. MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych za 2021 rok - pobierz (PDF,2600 KB)

2. MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych za 2021 rok - pobierz (PDF, 1658 KB)

3. MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej) za 2021 rok - pobierz (PDF, 1031 KB)

4. MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń (według właściwości rzeczowej) za 2021 rok - pobierz (PDF, 555 KB)

5. MS-S11-12o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2021 rok - pobierz (PDF, 2400 KB)

6. MS-S19o Sprawozdanie w sprawach gospodarczych za 2021 rok - pobierz (PDF, 1958 KB)

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2021 roku:

1. MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz (PDF,3000  KB)

2. MS-S5o- sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz (PDF, 1932 KB)

3. MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz (PDF,  KB)

4. MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz (PDF, 1113 KB)

5. MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz (PDF, 697 KB)

6. MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz (PDF, 2300 KB)

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2020 rok:

1. MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2. MS-S5o- sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3. MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4. MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5. MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6. MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

7. MS-62o - MS-S62o  Sprawozdanie w sprawach reprywatyzacyjnych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2020 roku:

1. MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2. MS-S5o- sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3. MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4. MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5. MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6. MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2019 rok

1. MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2. MS-S5o- sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3. MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4. MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5. MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6. MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2019 roku:

1.

MS-S1o - sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5o- sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6o - sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10o - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12o - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19o - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2018 rok:

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2018 rok:

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2017 rok

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2017 roku:

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.MS-S 19o Sprawozdanie w sprawach gospodarczych za I kwartał 2023 roku.pdf

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2016 rok:

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2016 roku

1.

MS-S1 – sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5 – sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6 - sprawozdanie w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10 - sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11/12 - sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19 - sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2015 rok:

1.

Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego - pobierz

2.

Sprawozdanie MS-S1 dla V Wydziału Cywilno-Odwoławczego - pobierz

3.

Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego - pobierz

4.

Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego - pobierz

5.

Sprawozdanie MS-S10 dla III Wydziału Penitencjarnego - pobierz

6.

Sprawozdanie MS-S11/12 dla IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - pobierz

7.

Sprawozdanie MS-S19 dla VI Wydziału Gospodarczego - pobierz

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za I półrocze 2015 roku:

1.

Sprawozdanie MS-S1 dla I Wydziału Cywilnego - pobierz

2.

Sprawozdanie MS-S1 dla V Wydziału Cywilno-Odwoławczego - pobierz

3.

Sprawozdanie MS-S5 dla II Wydziału Karnego - pobierz

4.

Sprawozdanie MS-S6 dla II Wydziału Karnego - pobierz

5.

Sprawozdanie MS-S10 dla III Wydziału Penitencjarnego - pobierz

6.

Sprawozdanie MS-S11/12 dla IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - pobierz

7.

Sprawozdanie MS-S19 dla VI Wydziału Gospodarczego - pobierz

 

 

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Okręgowego w Rzeszowie za 2014 rok:

1.

MS-S1o Sprawozdanie w sprawach cywilnych - pobierz

2.

MS-S5o Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych - pobierz

3.

MS-S6o Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej - pobierz

4.

MS-S10o Sprawozdanie z sądowego wykonania orzeczeń według właściwości rzeczowej - pobierz

5.

MS-S11o Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych - pobierz

6.

MS-S19o Sprawozdanie w sprawach gospodarczych - pobierz

 

 

Zestawienia statystyczne w zakresie wpływu, załatwienia, pozostałości spraw oraz obciążenia pracą w 2014 roku:

1.

Wpływ spraw cywilnych do sądów okręgowych wykazany w sprawozdaniu MS-S1 za 2014 rok - pobierz

2.

Wpływ spraw karnych do sądów okręgowych wykazany w sprawozdaniu MS-S5 za 2014 rok - pobierz

3.

Wpływ sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych do sądów okręgowych wykazany w sprawozdaniu MS-S11/12 za 2014 rok - pobierz

4.

Wpływ sprawy z zakresu spraw gospodarczych do sądów okręgowych wykazany w sprawozdaniu MS-S19  za 2014 rok - pobierz

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-07-07 11:35
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2024-04-16 10:30
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 416