Odpis Księgi Wieczystej

 

ODPIS KSIĘGI WIECZYSTEJ

BEZ WYCHODZENIA Z DOMU !!!

Obecnie istnieją dwa alternatywne sposoby uzyskania odpisu:

1. Tradycyjny – wniosek wypełnia się papierowo i składa w sądzie rejonowym.

 

2. Nowoczesny – wniosek wypełnia się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i składa w formie elektronicznej, a odpis można wydrukować samodzielnie bądź otrzymać pocztą tradycyjną (w zależności od wybranej opcji).

 

Jak złożyć wniosek elektroniczny ?

 

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem otwórz należy wybrać opcję „Składanie wniosków o wydanie dokumentu z Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych”, podać numer księgi wieczystej i wpisać prawidłową odpowiedź na znajdujące się poniżej pytanie (czynność ta ma na celu zweryfikowanie czy wniosek składany jest przez człowieka czy generowany przez automat).

Po wybraniu żądanego dokumentu należy wskazać na dokument do samodzielnego wydruku, jako żądaną formę jego dostarczenia. Tylko taka procedura spowoduje wytworzenie dokumentu, który po udostępnieniu przez system można będzie wydrukować. Możliwe jest także zaznaczenie opcji korespondencyjnego wydania dokumentu wówczas zostanie on przesłany pocztą tradycyjną.

 

Jak opłacić wniosek elektroniczny?

 

Po zaznaczeniu rodzaju dokumentu i formy dostarczenia pojawi się strona z listą wniosków oraz wysokością opłaty. Opłatę można uiścić kartą lub przelewem. Podobnie jak przy innych płatnościach za pośrednictwem internetu po zaznaczeniu opcji „Akceptuję i płacę” nastąpi przekierowanie do elektronicznego systemu płatności.

 

Od wniosku o wydanie dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania pobierane są opłaty niższe aniżeli w przypadku korespondencyjnego wydania dokumentu, czy wniosku składanego w formie tradycyjnej.Wniosek złożony w postaci papierowej bądż wysyłany korespondencyjnie Wniosek o wydanie dokumentu w celu jego samodzielnego wydrukowania
Odpis zwykły księgi wieczystej  30,00 zł  20,00 zł
Odpis zupełny księgi wieczystej  60,00 zł  50,00 zł
Wyciąg z jednego działu księgi wieczystej  15,00 zł  5,00 zł
Wyciąg z dwóch działów księgi wieczystej  20,00 zł  10,00 zł
Wyciąg z trzech działów księgi wieczystej  25,00 zł  15,00 zł
Wyciąg z czterech działów księgi wieczystej  30,00 zł  20,00 zł
Zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej  10,00 zł  5,00 zł

 

Po skutecznym złożeniu wniosku otrzymamy:

- potwierdzenie złożenia wniosku, które można wydrukować lub zapisać na nośniku (dane te mogą być bardzo istotne w przypadku ewentualnej reklamacji),

- żądany dokument w formacie PDF,  którego wydruk ma moc dokumentu wydanego przez sąd.

 

WYDRUKOWAĆ NALEŻY CAŁOŚĆ DOKUMENTU, NIE DOKONUJĄC ŻADNYCH ZMIAN W TREŚCI I FORMIE. TAKI DOKUMENT PO SAMODZIELNYM WYDRUKOWANIU POSIADA MOC DOKUMENTU WYDAWANEGO PRZEZ SĄD.

 

Jak sprawdzić prawdziwość i aktualność samodzielnie wydrukowanego dokumentu?

 

Weryfikacja autentyczności samodzielnie wydrukowanego dokumentu służy sprawdzeniu czy jest on wiarygodny i w rzeczywistości odzwierciedla aktualny stan wpisów w księdze wieczystej. W tym celu należy posłużyć się:

- przeglądaniem treści księgi wieczystej, 

albo 

- procedurą weryfikacji samodzielnie wydrukowanego dokumentu.

 

Weryfikacja nie jest obowiązkowa. W przypadku jednak wystąpienia potrzeby jej przeprowadzenia należy na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości po adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw/ogolna/weryfikacja?execution=e1s1 wprowadzić identyfikator wydruku, który znajduje się w lewym górnym rogu pierwszej strony samodzielnie wydrukowanego dokumentu bądź w dolnej części (stopce) każdej strony wydrukowanego samodzielnie dokumentu. Weryfikacja samodzielnie wydrukowanego dokumentu jest bezpłatna i nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2015-10-08 12:59
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2017-01-31 08:26
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 10 935