Oferty

1.

Nowe!

OGŁOSZENIE Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 04.10.2019 roku o naborze na stanowisko kuratora zawodowego w I Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych i rodzinnych w Sądzie Rejonowym w Dębicy - czytaj

 

2.

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie KD-1102-6/19 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-6/19 - czytaj

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko informatyka w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - KD-1102-6/19 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy - docelowo na stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-6/19 - czytaj

 

3.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko specjalisty OZSS w Rzeszowie KD-1102-5/19 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do II etapu konkursu na stanowisko specjalisty w OZSS w Rzeszowie - po korekcie KD-1102-5/19 - czytaj

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska specjalistów w zakresie psychologii w OZSS w Rzeszowie - KD-1102-5/19 - czytaj

 

4.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygnaturze KD-1102-3/19 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na stamowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygnaturze KD-1102-3/19 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - sygn. KD-1102-3/19 - czytaj

 

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 14 maja 2019 roku dotyczące konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie KD-1102-3/19 - czytaj

 

5.

Informacja dot. konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii w OZSS utworzonym dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie - czytaj

 

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2019 r. dotyczące konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii / psychiatrii dzieci i młodzieży w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów utworzonym dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie - czytaj

 

6.

Informacja dot. konkursu na stanowisko specjalisty w zakresie psychiatrii w OZSS utworzonym dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie - czytaj

 

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 20 lutego 2019 r. dot. konkursu na stanowisko specjalisty w zaresie psychiatrii / psychiatrii dzieci i młodzieży w OZSS dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie - syg. KD-1102-1/19 - czytaj

 

7.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - czytaj

 

Ogłoszenia Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 15 stycznia 2019 roku KO-018-6/19 w sprawie ogłoszenia konkursu na aplikację kuratorską - czytaj

 

8.

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-19/18 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-19/18 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-19/18 - czytaj

 

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 11 grudnia 2018 roku dot. konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - czytaj

 

9.

Informacja o wynikach konkursu na staż urzędniczy w Wydziałach w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-18/18 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w Wydziałach w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-18/18 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w Wydziałach w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-18/18 - czytaj

 

OGŁOSZENIE KD-1102-18/18 Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 13 listopada 2018 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy w Wydziałach w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie. - czytaj

 

10.

Informacja dotycząca konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-15/18 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-15/18 - czytaj

 

OGŁOSZENIE KD-1102-15/18 Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2018 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - czytaj

 

11.

Informacja dotycząca konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-16/18 -  czytaj

 

OGŁOSZENIE KD-1102-16/18 Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 7 listopada 2018 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - czytaj

12.

Informacja dotycząca konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-12/18 - czytaj

13.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygnaturze KD-1102-10/18 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie KD-1102-10/18 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygnaturze KD-1102-10/18 -  czytaj

 

14.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-12/18 - czytaj

 

Konkurs na stanowisko informatyka - KD-1102-12/18 - czytaj

 

15.

Informacja dotycząca konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Nr KD-1102-13/18 - czytaj

 

Konkurs na stanowisko informatyka - KD-1102-13/18 - czytaj

 

16.

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 7 września 2018r. dotyczące konkursu na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - czytaj

 

17.

Informacja o wynikach konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Nr KD-1102-8/18 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-8/18 - czytaj

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie nr KD-1102-8/18 - czytaj

 

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. dotyczące konkursu na zastępstwo urzędnika w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie KD-1102-8/18 - czytaj

 

18.

Informacja dot. konkursów na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - Nr KD-1102-6/18 - czytaj

 

Ogłoszenie z dnia 9 sierpnia 2018 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie KD-1102-6/18 - czytaj

 

19.

Informacja dot. konkursów na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie - Nr KD-1102-7/18 - czytaj

 

Ogłoszenie z dnia 9 sierpnia 2018 r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie KD-1102-7/18 - czytaj

 

20.

Informacja dot. konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Łańcucie - czytaj

 

21.

Informacja dot. konkursu na stanowisko referendarza sądowego w Sądzie Rejonowym w Łańcucie - czytaj

 

22.

Informacja dotycząca konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie Nr KD-1102-3/18 - czytaj

 

Ogłoszenie Dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2018r. dotyczące konkursu na staż urzędniczy - docelowo stanowisko Informatyka w Oddziale Informatycznym w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie KD-1102-3/18 - czytaj

 

23.

Informacja o wynikach konkursu o sygnaturze KD-1102-1/18  - czytaj

 

24.

Lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygn. KD-1102-1/18 - czytaj

 

25.

Wyniki z trzeciego etapu konkursu na aplikację kuratorską znak KO-018-28/18 wraz z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 7 maja 2018 r. o zakwalifikowaniu kandydata do odbycia aplikacji kuratorskiej oraz lista rezerwowa kandydatów na aplikację kuratorską - czytaj

 

Wyniki z części pisemnej konkursu (II etapu) na stanowisko aplikanta kuratorskiego w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Rzeszowie oraz lista kandydatów dopuszczonych do części ustnej konkursu (III etapu) - KO-018-28/18 - czytaj

 

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na aplikację kuratorską w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie KO-018-28/18 - czytaj

 

Ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 28.03.2018 roku - czytaj

 

26.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygn. KD-1102-1/18 - czytaj

 

Ogłoszenie dotyczące konkursu na zastępstwo na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie o sygn. KD-1102-1/18 - czytaj

 

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 13:23
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-10-08 12:10
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 259 324