Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Aktualne przetargi

 • Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Rzeszowie – na okres 12-stu miesięcy

  Uruchomienie i utrzymanie systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w budynkach Sądu Okręgowego w Rzeszowie – na okres 12-stu miesięcy.

  Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022.1710 t.j.) . Bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem:
  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1ab36ed2-118a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

  termin składania ofert: 2023-07-14

 • Dostawa gazu do Sądu Rejonowego w Strzyżowie Znak – G-2512-3/23

  Dostawa gazu do Sądu Rejonowego w Strzyżowie Znak – G-2512-3/23

  Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6d12989e-0a84-11ee-9355-06954b8c6cb9

  termin składania ofert: 2023-06-22

 • Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy budynku dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego.

  Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy budynku dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Dołowej wraz  ze świadczeniem nadzoru autorskiego. Bezpośredni link do postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eead3200-c7d6-11ed-9355-06954b8c6cb9

  termin składania ofert: 2023-04-21

 • Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że Biuro Podawcze, Biuro Obsługi Interesantów, Czytelnia Akt i Punkt Informacyjny KRK przyjmują interesantów w kolejności zgłaszania się do właściwej komórki, po uprzednim pobraniu biletu (numerka) z kolejkomatu znajdującego się w holu głównym budynku Sądu. Dodatkowymi formami kontaktu z Sądem są: 

  • poczta elektroniczna / ePUAP /
  • fax, 
  • telefon, 
  • forma pisemna - za pośrednictwem operatora pocztowego.

  W Sądzie zainstalowano samoobsługowy terminal płatniczy służący do bezgotówkowego dokonywania opłat sądowych, kar, grzywien, zaliczek oraz zakupu e-znaków.

  Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
  Opublikowany dnia: 2009-01-04 08:45
  Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
  Aktualizowany dnia: 2024-02-21 14:59
  Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
  Zatwierdzony przez: b/d
  Licznik odwiedzin: 1 491 928