Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002 r. (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1657) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych z okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie przeznaczonych do użytku za granicą dokonuje Prezes Sądu Okręgowego lub upoważniony do tego sędzia.
Za każde poświadczenie podpisu sędziego/referendarza/urzędnika/notariusza oraz pieczęci urzędowej sądu/notariusza na dokumencie, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018.1044 jt) płatną:
  • w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa
  • lub na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
PKO BP S.A. O/RZESZÓW Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
tytułem: opłata za legalizację podpisu sędziego/referendarza/urzędnika/notariusza
 
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o legalizację dokumentów
  • oryginały potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (potwierdzenia z kasy UM lub wydruk potwierdzenia przelewu),
  • oryginały dokumentów wymagających uwierzytelnienia.

 

W celu dokonania uwierzytelnienia dokumentów należy stawić się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, Pl. Śreniawitów 3, pok. 149 (I piętro).

Uwierzytelnienia można także dokonać listownie dołączając do dokumentów pismo ze wskazanym adresem korespondencyjnym i danymi kontaktowymi.

W przypadku większej ilości dokumentów wymagających uwierzytelniania wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

17/ 87-56-231

17/ 87-56-301

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-12-22 08:38
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-01-18 11:22
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 334