E-Sąd w postępowaniu upominawczym

 

W dniu 7 lipca 2013 r. weszła w życie nowelizacja przepiszów Kodeksu postępowania cywilnego, dokonana ustawą z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 654), która wprowadziła nowe regulacje dotyczące stosowania nr PESEL, NIP lub KRS, a także postępowania egzekuceyjnego. Dlatego też, wychodzać na przeciw potrzebom społeczeństwa w Ministerstwie Sprawiedliwości powstała broszura informacyjna wraz z poradnikiem dla pełnomocników, powoda oraz pozwanego. W celu zwiększenie dostępności do wczesniej wymienionych dokumentów zostałyu one zamieszczone na stronie internetowej pod adresem:  http://ms.gov.pl/pl/informatyzacja/elektroniczne-postepowanie-upominawcze 

 

 

Portal XVI Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Lublinie obsługujący elektroniczne postępowanie upominawcze EPU służy do:

- wnoszenia pozwów o zapłatę w formie elektronicznej

- elektronicznej komunikacji stron postępowania z sądem poprzez wnoszenie pism procesowych w postaci elektronicznej i odbiór doręczeń elektronicznych

- uzyskiwania wglądu do elektronicznych akt sprawy

- weryfikacji treści elektronicznych nakazów zapłaty i klauzul wykonalności

 

 

Wniesienie pozwu o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz elektroniczna komunikacja z sądem wymagają posiadania aktywnego konta użytkownika.
Pierwszym krokiem w celu rejestracji konta użytkownika jest przesłanie wniosku rejestracyjnego za pomocą opcji Rejestracja konta w systemie dostępnej z Menu głównego.

 

 

Uzyskanie wglądu do elektronicznych akt sprawy przez pozwanego odbywa się za pomocą opcji Dostęp do akt sprawy i nakazów po podaniu 20-znakowego indywidualnego kodu dostarczonego pozwanemu wraz z wydrukiem weryfikacyjnym nakazu zapłaty. Dostęp pozwanego do elektronicznych akt sprawy nie wymaga posiadania aktywnego konta użytkownika.
Dostęp powoda do elektronicznych akt sprawy wymaga zalogowania się na koncie użytkownika po podaniu nazwy użytkownika i hasła w Panelu logowania.

 

 

Weryfikacja treści elektronicznego nakazu zapłaty lub klauzuli wykonalności odbywa się za pomocą opcji Dostęp do akt sprawy i nakazów po podaniu 20-znakowego kodu
umieszczanego w prawym górnym rogu wydruku weryfikacyjnego nakazu lub klauzuli wykonalności. Podanie 20-znakowego kodu spowoduje wyświetlenie elektronicznego nakazu zapłaty lub elektronicznego nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności.
Więcej informacji o portalu - w działach Informacje o portalu i Aktualności dostępnych na Stronie Głównej projektu.

 

 

 

Przejdź do strony EPU

 

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2010-01-07 14:55
Opublikowany przez: Łukasz Bolesławski
Aktualizowany dnia: 2019-05-10 09:06
Aktualizowany przez: Piotr Ulak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 32 790