Konta bankowe

 
Uzyskanie informacji z KRK

Sąd Okręgowy w Rzeszowie
 
Wszelkie wpłaty na konto sum na zlecenie i sum depozytowych muszą zawierać w treści sygnaturę Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
Wpłaty nie posiadające właściwej sygnatury będą zwracane na konto wpłacającego z adnotacją
"Nie dotyczy SO w Rzeszowie"

 
NBP
Dochody (wpisy, opłaty, grzywny np. karne)

75 1010 1528 0003 0322 3100 0000

 
NBP
Sumy na zlecenie (gdzie należy wpłacać zaliczki na koszty kuratora, tłumacza, biegłego, świadka, itp.)

64 1010 1528 0003 0313 9120 0000

 
 
UWAGA !!!
Od 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu, a jedynie poprzez rachunki bankowe.
 
Sumy depozytowe w BGK (gdzie należy wpłacać poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, kaucje, wadia)
NUMERY KONT OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU:
 
1. Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
2. Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
3. Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
4. Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
5. Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003
 
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w BGK O. Rzeszów: 
47 1130 1105 0005 2162 8820 0001
 
Informujemy, że od dnia 1 lipca 2015r. będą obowiązywały poniższe rachunki bankowe dla nowoutworzonego Sądu Rejonowego w Ropczycach:
 
1. Rachunek dochodów w NBP:
75 1010 1528 0003 0322 3100 0000
 
2. Rachunek sum na zlecenie w NBP:
64 1010 1528 0003 0313 9120 0000
 
3. Rachunki depozytów w BGK:
Waluta PLN: 22 1130 1017 0021 1000 8690 0004
Waluta USD: 92 1130 1017 0021 1000 8690 0005
Waluta EUR: 76 1130 1017 0021 1000 8690 0002
Waluta CHF: 06 1130 1017 0021 1000 8690 0001
Waluta GBP: 49 1130 1017 0021 1000 8690 0003

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-01-07 13:24
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-11-05 09:29
Aktualizowany przez: Mateusz Bielak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 93 666