Wykaz sędziów - podział czynności

 

Wykaz sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie i sędziów delegowanych do Sądu Okręgowego w Rzeszowie - podział czynności

 

I Wydział Cywilny:

1. Bąk Lucyna - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 

2. Borowiec Anna

3. Mąkosz Marek

4. Pelc Piotr

5. Strzyż Tadeusz - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie , Przewodniczący Wydziału 

6. Wilk-Michalczewska Anna - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie art. 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

7. Żołnierczuk Krzysztof - Wizytator ds. cywilnych i komorniczych 

8. Gradkowska-Ferenc Brygida - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.) 

 

 

II Wydział Karny:    

1. Borek  Andrzej

2. Krajewska-Drozd Marta

3. Mucha Tomasz - Przewodniczący Wydziału, Kierownik Sekcji ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych w ramach II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Rzecznik Prasowy

4. Ossolińska-Plęs Marzena

5. Romańska Anna

6. Świerk Marcin

7. Wojciechowski Tomasz

 

Sekcja ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych w ramach II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

1. Pelc Artur - Wizytator ds. wykonywania orzeczeń karnych, Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie

2. Przysada Bożena

 

III Wydział Karny Odwoławczy:

1. Artymiak Grażyna  - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie,  Przewodniczący Wydziału, Przewodniczący VII Wydziału Wizytacyjnego

2. Maciejowski Grzegorz

3. Nycz Waldemar

4. Szalacha Iwona - Sędzia Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

5. Sztorc Mariusz

6. Zrębiec Dariusz -  Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Karnego Odwoławczego

7. Zawora Wioletta - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
1. Anna Guniewska

2. Beata Bury - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

3. Kowal Agnieszka -  Zastępca Przewodniczącego Wydziału

4. Krzywonos Jolanta

5. Selwa Elżbieta- Przewodniczący Wydziału 

6. Ura Elżbieta - Wizytator ds. z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 

 

 

V Wydział Cywilny Odwoławczy:

1. Benicki Witold

2. Chłędowska Barbara -  Wizytator ds. rodzinnych i nieletnich, Koordynator ds. mediacji

3. Kocój Magdalena

4. Mazur Małgorzata - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 

5. Misiuda Wojciech - Wizytator ds. cywilnych i wieczystoksięgowych

6. Simoni Adam - Przewodniczący Wydziału

7. Osowy Piotr - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

 

VI Wydział Gospodarczy:

1. Bober Renata

2. Borucki Andrzej - Przewodniczący Wydziału, Wizytator ds. Gospodarczych

3. Harmata Anna

4. Hass-Kloc Beata - Zastępca Przewodniczącego, Kierownik stażu

5. Zalewska Marta

6. Pliś Grzegorz -  Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

7. Marek Rajchert -  Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w liczbie 30 spraw w ciągu roku, licząc od dnia 12.10.2020r. na podstawie art. 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

8. Andrzej Szydło 

 

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-08-28 10:37
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2021-01-18 09:30
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 56 908