Wykaz sędziów - podział czynności

Wykaz sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie i sędziów delegowanych do Sądu Okręgowego w Rzeszowie - podział czynności

 

I Wydział Cywilny:

1. Bąk Lucyna 

2. Borowiec Anna

3. Dudzik Marcin - Przewodniczący Wydziału

4. Fiejdasz Bartłomiej - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 

5. Gradkowska-Ferenc Brygida  - Rzecznik Prasowy

6. Oliwa Łukasz 

7. Pelc Piotr 

8. Strzyż Tadeusz 

9. Wilk-Michalczewska Anna - delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości na podstawie art. 77 § 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

10.  Żołnierczuk Krzysztof - powołany do pełnienia funkcji wizytatora ds. cywilnych i wieczystoksięgowych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z dniem 15 lutego 2021r., na okres czterech lat

11. Szanter Łukasz - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

 

 

 

II Wydział Karny:    

1. Borek  Andrzej

2. Mucha Tomasz - Przewodniczący Wydziału, Kierownik Sekcji ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych w ramach II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie

3. Ossolińska-Plęs Marzena

4. Romańska Anna

5. Świerk Marcin

6. Wojciechowski Tomasz

 

Sekcja ds. penitencjarnych i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych w ramach II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

1. Pelc Artur - powołany do pełnienia funkcji wizytatora ds. wykonywania orzeczeń karnych w Sadzie Okręgowym w Rzeszowie z dniem 1 lutego 2021r. na okres czterech lat., Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie

2. Przysada Bożena

 

III Wydział Karny Odwoławczy:

1. Artymiak Grażyna  - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie,  Przewodniczący Wydziału, Przewodniczący VII Wydziału Wizytacyjnego, od dnia 15 lutego 2021r. została powołana do pełnienia funkcji wizytatora ds. karnych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, na okres czterech lat.

2. Maciejowski Grzegorz

3. Nycz Waldemar

4. Sztorc Mariusz

5. Zawora Wioletta - Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie

6. Zrębiec Dariusz -  Zastępca Przewodniczącego III Wydziału Karnego Odwoławczego

7. Szalacha Iwona - Sędzia Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach delegowany do Sądu Okręgowego w Rzeszowie na podstawie art. 77 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2020 poz. 2072 ze zm.)

 

 

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:
1. Beata Bury - Przewodniczący Wydziału, Kierownik stażu

2. Guniewska Anna -  Zastępca Przewodniczącego Wydziału

3. Kowal Agnieszka 

4. Selwa Elżbieta

5. Słodzińska Mira 

6. Ura Elżbieta - powołana do pełnienia funkcji Wizytatora ds. pracy i ubezpieczeń społecznych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z dniem 1 lutego 2021r., na okres czterech lat.

 

 

V Wydział Cywilny Odwoławczy:

1. Benicki Witold - powołany do pełnienia funkcji Wizytatora ds. cywilnych i komorniczych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z dniem 15 lutego 2021r., na okres czterech lat.

2. Chłędowska Barbara -  powołana do pełnienia funkcji Wizytatora ds. rodzinnych i nieletnich w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z dniem 1 lutego 2021r., na okres czterech lat., Koordynator ds. mediacji 

3. Kocój Magdalena

4. Mazur Małgorzata - Zastępca Przewodniczącego Wydziału 

5. Osowy Piotr 

6. Simoni Adam - Przewodniczący Wydziału  

7. Słowik-Chuchla Renata

 

 

 

VI Wydział Gospodarczy:

1. Bober Renata

2. Borucki Andrzej -  Wizytator ds. Gospodarczych,  z dniem 1 kwietnia 2021r. został powołany do pełnienia funkcji wizytatora ds. gospodarczych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, na okres czterech lat.

3. Harmata Anna

4. Hass-Kloc Beata 

5. Pliś Grzegorz - Przewodniczący Wydziału, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie

6. Rajchert Marek

7. Szydło Andrzej - Sędzia Sądu Dyscyplinarnego przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie, Zastępca Przewodniczącego Wydziału

8. Zalewska Marta

9. Zimak Marcin

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-08-28 10:37
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-10-26 14:06
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 63 823