Koordynator ds. dostępności

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, a Dyrektorem Sądu Okręgowego w Rzeszowie zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062), funkcję koordynatora do spraw dostępności w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie pełni koordynator do spraw dostępności wyznaczony w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie. 

 

Dane kontaktowe koordynatora do spraw dostępności:
Agnieszka Król-Zajdel 
tel. 17 858 02 20
e-mail: dostepnosc@rzeszow.sa.gov.pl

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-03-30 15:36
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-01-11 13:25
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 141