Państwa Unii Europejskiej

Zakres obowiązywania:

Państwa członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Francja, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Grecja, Irlandia, Litwa, Luxemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Rumunia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy

 

W celu wykonania orzeczenia o alimentach w innym państwie członkowskim w trybie Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009:

 

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o uzyskanie alimentów na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009 - w przypadku gdy adres dłużnika /zobowiązanego do płacenia alimentów/ jest znany:

1.podanie wierzyciela/uprawnionego do alimentów/ do Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie  (pobierz (DOC, 13 KB), pobierz (DOC, 21 KB),

2.wyciąg z orzeczenia w postaci formularza określonego w załączniku nr I lub II do Rozporządzenia  Rady WE nr 4/2009  z dnia 18.12.2009r – sporządzony przez sąd, który wydał orzeczenie, na pisemny wniosek wierzyciela,

3.odpis orzeczenia zasądzającego alimenty ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności (zamiast klauzuli wykonalności),

4.szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych z rozbiciem na lata i miesiące,

5.wniosek wierzyciela (formularz załącznik VI do Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 – dwie wersje językowe – j. polski i język urzędowy kraju pobytu dłużnika)). Należy wypełnić część B, punkty 7-14

 

Wnioski można pobrać ze strony internetowej Europejskiego Atlasu Sądowniczego w sprawach cywilnych i handlowych w wersji edytowalnej (czytaj).

 

W przypadku trudności w wypełnieniu załącznika VI informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie  z Wydziałem Wizytacyjnym Sądu Okręgowego w Rzeszowie pod numerem telefonu 17 87 56 394 lub osobiście  z pracownikiem tego Wydziału w  pokoju nr 9 w budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie (parter).

 

6.wykaz zaległości alimentacyjnych (pobierz w wersji polsko-angielskiej, polsko-niemieckiej lub polsko-francuskiej).

 

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć do wniosku o podjęcie szczególnych działań (tj. wniosek o poszukiwanie dłużnika) na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009, jeżeli adres dłużnika /zobowiązanego do płacenia alimentów/ nie jest znany: 

 

1.podanie wierzyciela /uprawnionego do alimentów/ do Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie - pobierz (PDF, 13 KB)

 

W podaniu należy podać jak najwięcej informacji dot. dłużnika:

Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia dłużnika, PESEL, numer ubezpieczenia społecznego, numer paszportu, zawód, numer telefonu, ostatni znany adres zamieszkania dłużnika za granicą, miejscowość w której prawdopodobnie przebywa, obecny lub poprzedni pracodawca za granicą, informacje na temat posiadanego przez dłużnika majątku za granicą, nazwiska i adresy członków rodziny oraz wskazać wszystkie inne informacje, które mogłyby być przydatne do ustalenia adresu dłużnika, można także dołączyć fotografię dłużnika,

1.odpis wyroku zasądzającego alimenty (kserokopia),

2.informacja, czy zachodzi niebezpieczeństwo, że poinformowanie osoby, której dane się zbiera, może zaszkodzić skutecznemu odzyskaniu należności alimentacyjnych.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-05-24 11:20
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-08-31 10:12
Aktualizowany przez: Rafał Szalacha
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 452