Mediacje

 

Mediacje:

Mediacje Karne

Mediacje Cywilne

Mediacje Nieletnich

Publikacje-akty prawne

Dla Mediatorów

Koordynator d/s mediacji

 

Osoba wyznaczona do udzielaniu  informacji o mediacji i mediatorach - Małgorzata Szemberska, tel. 17 87 56 278, adres e-mail: malgorzata.szemberska@rzeszow.so.gov.pl

Informacja o spotkaniu online sędziów z mediatorami - czytaj

Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego : "Mediacja ma Moc" - czytaj

Lista laureatów II Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Mediacja ma Moc”  dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych na plakat promujący mediacje  - czytaj

Lista uczniów wyróżnionych w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mediacja ma Moc” - czytaj

Nagrodzone prace w konkursie plastycznym część 1 - oglądaj 

Nagrodzone prace w konkursie plastycznym część 2 - oglądaj 

Zdjęcia z wręczenia nagród w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Mediacja ma Moc” - oglądaj 

Lista wydarzeń związanych z obchodami Tygodnia Mediacji w dniach 18-22 października 2021 r. w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie - czytaj

Informujemy, że dyżury mediatorów w okresie pandemii COVID-19 zostały zawieszone. Prosimy o bezpośredni kontakt z mediatorami.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE MEDIACJI - czytaj

Profil  dotyczący mediacji na portalu Facebook - czytaj

 

 Aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, przypadające w październiku, Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący Mediację - alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację. Na zwycięzców czekają: tablet, aparaty instax oraz słuchawki bezprzewodowe. Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie konkursu na stronie https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji - 

 

MEDIACJA-PLAKAT.pdf

 

Wideo debata 15 października 2020 roku - czytaj

Program wideo debaty w dniu 15 października 2020 roku godzina 10.00 - czytaj

 

W dniu 9 grudnia 2019r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się spotkanie Koordynatora ds. mediacji ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego należącymi do Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji na temat „Jak to jest z tą mediacją?” Studentom wskazano jak wygląda rozwój mediacji w Polsce i okręgu rzeszowskim.

 

W dniu 30 września 2020r. w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się spotkanie sędziów z mediatorami. Zostało ono przeprowadzone z trybie wideokonferencji. W spotkaniu wzięło udział 16 uczestników. Omówiono bieżące problemy związane ze stosowaniem mediacji.

 

W dniu 25 listopada 2019r. odbyło się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie krótkie spotkanie dla dzieci z Zespołu Szkół przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Celem spotkania było propagowanie wśród najmłodszych idei mediacji. W trakcie spotkania Koordynator ds. mediacji wskazał na unormowania prawne dotyczące mediacji, władzy rodzicielskiej oraz odpowiedzialności nieletnich. Przybyli na spotkanie uczniowie mogli pogłębić wiedzę w wskazanym wyżej zakresie oraz zobaczyć salę rozpraw.

 

Dnia 17 października 2019r. odbyła się konferencja „Mediacja ma moc na Podkarpaciu” organizowana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości, Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

W załączeniu zdjęcia z konferencji -  czytaj  foto
  

W dniu 9 października 2019r. w Moskwie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat „Międzynarodowe doświadczenia w budowaniu mediacji”. W konferencji tej wzięła udział delegacja polskich prawników –
w tym sędziów reprezentujących Sąd Okręgowy w Rzeszowie i mediatorów.

         W trakcie konferencji prawnicy i mediatorzy z różnych krajów wskazali na dobre praktyki mediacji w ich krajach oraz na czynniki, które wpływają
u nich na propagowanie idei mediacji.

        Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem obecnych i osiągnęła swój cel w postaci międzynarodowej wymiany doświadczeń w stosowaniu mediacji – w tym mediacji transgranicznych.

 

W dniu 27 maja 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się spotkanie sędziów z mediatorami oraz innymi osobami zainteresowanymi mediacją. Celem spotkania było omówienie bieżących problemów związanych ze stosowaniem mediacji, a w szczególności omówienie błędów w ugodach mediacyjnych mające na celu ich wyeliminowanie w przyszłości oraz ujednolicenie praktyki zatwierdzania ugód i przyznawania mediatorom wynagrodzenia.

Po zakończeniu ww. spotkania odbyły się warsztaty "Praktyka mediacji" przygotowane i przeprowadzone przez mediatorów Stowarzyszenia Mediatorów Gospodarczych.- foto

 

W dniu 10 maja 2019 roku w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie odbyło się spotkanie Koordynatora ds. Mediacji z uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Leżajsku - czytaj  foto

 

Informacja o konferencji międzynarodowej "Mediation in Poland - INTERNATIONAL DIALOGUE", która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 26 kwietnia 2019 roku - czytaj  foto

 

Mediatorzy którzy zadeklarowali możliwość prowadzenia mediacji w języku obcym - czytaj

 

Spotkanie sędziów z mediatorami 27 maja 2019 roku - czytaj

 

Mediacja - Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW (Film Edukacyjny) - Oglądaj

 

Mediacja sądowa na Podkarpaciu - stan obecny i perspektywy rozwoju - Konferencja - czytaj

 

Informacja o konferencji pt. "Mediacja sądowa na Podkarpaciu - stan obecny i perspektywy rozwoju", która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 18 października 2018 roku - czytaj  foto

 

Informacja o konferencji pt. "Mediacja sądowa na Podkarpaciu - szanse i bariery", która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 19 października 2017 roku - czytaj  foto

 

Informacja o konferencji pt. “Mediacja po zmianach. Rewolucja w wymiarze sprawiedliwości, czy nadal martwa instytucja”, która odbyła się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu 20 października 2016 r. czytaj  foto 

 

 

 

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-07-28 09:47
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2021-12-06 14:58
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 34 402