Konwencja HASKA

 

Konwencja HASKA

 

Podstawa prawna:

Konwencja o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny, sporządzona dnia 23 listopada 2007 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88).

 

Państwa-Strony Konwencji:

Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Norwegia, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, USA  (wykaz nie uwzględnia państw członkowskich UE, do których ma zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009).

 

Zastosowanie: 

  • do zobowiązań alimentacyjnych wobec osoby, która nie ukończyła 21 lat, wynikających ze stosunków między rodzicami, a dziećmi
  • do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami, w sytuacji gdy wniosek składany jest jednocześnie z wnioskiem o odzyskanie alimentów na rzecz uprawnionego poniżej 21 roku życia,
  • do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami i byłymi małżonkami – z wyłączeniem rozdziałów II  i III w/w Konwencji.

 

Niezbędne dokumenty:

Celem wykonania wyroku (postanowienia, ugody) w przedmiocie alimentów należy przedłożyć następujące  dokumenty:

 

1.Wniosek osoby uprawnionej o- uznanie lub uznanie i wykonanie orzeczenia - pobierz: wnioski w języku polskim (PDF, 22 KB) i angielskim (PDF, 21 KB)
lub
- wniosek o wykonanie orzeczenia wydanego lub uznanego w państwie wezwanym - pobierz: wnioski w języku polskim (PDF, 21 KB) i angielskim (PDF, 18 KB)

 

2.Odpis wyroku (postanowienia, ugody) - pobierz: wzór wniosku o wydanie orzeczenia (PDF, 13 KB)

 

3.Dokument stwierdzający wykonalność orzeczenia/ugody wydany przez właściwy sąd - pobierz: wzór wniosku o wydanie zaświadczenia (PDF, 13 KB)

 

4. Poświadczony odpis dowodu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu i wezwania na rozprawę albo dokumenty poświadczające, że pozwany został należycie powiadomiony o wydaniu orzeczenia i miał możliwość wniesienia środka zaskarżenia lub środka odwoławczego – nie ma zastosowania do ugód zawartych przed sądem - pobierz: wzór wniosku (PDF, 13 KB)

 

5.Szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, z podaniem daty  wyliczenia - pobierz: wykaz zaległości (PDF, 19 KB)

 

6.Zaświadczenie ze szkoły /uczelni/ o kształceniu, jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 18 lat; zaświadczenie ponadto powinno zawierać informację o planowanym końcu nauki (dzień/miesiąc/rok) oraz ewentualnie wzmiankę o pobieranym stypendium

 

Ponadto:

Na żądanie właściwych organów zagranicznych do wniosku dołącza się oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej osoby uprawnionej lub jego przedstawiciela ustawowego wraz z dokumentami potwierdzającymi informacje i dane zawarte w oświadczeniu - pobierz (PDF, 31 KB)

 

Komplet dokumentów składa się przy odrębnym piśmie kierowanym do Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów - pobierz (PDF, 13 KB)

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-05-29 08:55
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-08-31 10:18
Aktualizowany przez: Rafał Szalacha
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 645