Informacja w sprawie o sygn. akt II K 87/18 dot. oskarżonych Grzegorza B. i Kariny B.

W dniu 4 października 2023 r. w sprawie II K 87/18 został wydany wyrok skazujący oskarżonych Grzegorza B. i Karinę B. za zarzucane im aktem oskarżenia czyny, w tym Grzegorza B. za zbrodnię z art. 148 § 1 kk na karę dożywotniego pozbawienia wolności, za występki z art. 207 § 2 kk na karę 10 lat pozbawienia wolności i z art. 207 § 1 kk na karę 4 lat pozbawienia wolności oraz oskarżoną Karinę B. za pomocnictwo do zbrodni z art. 148 § 1 kk na karę 10 lat pozbawienia wolności i występków z art. 207 § 1 kk na karę 4 lat pozbawienia wolności i z art. 207 § 2 kk na karę 8 lat pozbawienia wolności oraz za występek z art. 207 § 1 kk w zbiegu z art. 160 § 2 kk na karę 3 lat pozbawienia wolności.

W miejsce orzeczonych oskarżonym kar jednostkowych wymierzono oskarżonemu Grzegorzowi B. karę dożywotniego pozbawienia wolności, a oskarżonej Karinie B. karę 10 lat pozbawienia wolności.

Na rzecz małoletniej pokrzywdzonej zasądzono od oskarżonych: Grzegorza B. kwotę 10.000 zł, a od Kariny B. kwotę 8.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Także zasądzono nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwotach  8.000 zł od oskarżonego Grzegorza B. i 6.000 zł od oskarżonej Kariny B.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2023-10-05 14:15
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-10-05 14:18
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 80