Kanada

 

Kanada

 

Wykonywanie orzeczeń uwzględniających roszczenia o alimenty na terytoriach poszczególnych prowincji Kanady odbywa się na zasadzie faktycznej wzajemności.

 

Prowincje Kanady, w których mogą być wykonywane orzeczenia sądów polskich w sprawach alimentacyjnych to: 

Manitoba, Saskatchewan, Terytoria Północno-Zachodnie, Jukon, Nowa Szkocja, Nowy Brunszwik, Wyspa Księcia Edwarda, Ontario, Nowa Fundlandia Labrador, Alberta.

 

W przypadku prowincji Quebec i Kolumbia Brytyjska, zasada wzajemności nie obowiązuje i realizacja roszczeń alimentacyjnych możliwa jest tylko na zasadzie dobrowolnego poddania się obowiązkowi przez osobę zobowiązaną.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty ze stwierdzeniem prawomocności i wykonalności (składając wniosek  o wydanie  orzeczenia do właściwego sądu rejonowego/ okręgowego proszę zaznaczyć, iż dokument będzie podlegał legalizacji),
  2. Poświadczony odpis dowodu doręczenia pozwanemu, który nie brał udziału w postępowaniu przed sądem odpisu pozwu i wezwania na rozprawę lub - w przypadku braku w/w dokumentu – stosowną informację sądu (składając wniosek do właściwego sądu rejonowego/okręgowego proszę zaznaczyć, iż dokument będzie podlegał legalizacji),
  3. Pisemne oświadczenie wierzyciela złożone przed notariuszem o wysokości bieżących i zaległych alimentów oraz o jego sytuacji majątkowej (Statement of Arrears),
  4. Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polskiego i o przeprowadzenie egzekucji, zaadresowany „Do kompetentnego Sądu prowincji..., Kanada"

 

Uwagi dodatkowe:

  1. Wszystkie dokumenty wysyła się do Kanady w 3 egzemplarzach,
  2. Wymagana jest legalizacja dokumentów przez prezesa sądu okręgowego (dotyczy to: wyroku, dowodu doręczenia pozwanemu odpisu pozwu oraz poświadczonego przez notariusza oświadczenia o zaległościach alimentacyjnych). Legalizacji dokonuje Sąd Okręgowy w Rzeszowie Sekretariat Prezesa. Od każdego dokumentu pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 26 zł,
  3. Po dokonaniu legalizacji w sądzie okręgowym wszystkie wymagane dokumenty podlegają tłumaczeniu na język angielski przez tłumacza przysięgłego (wyjątek – wniosek o ile zostanie sporządzony w języku angielskim)
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-05-31 09:42
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2017-05-31 10:36
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 736